Một cách giảm nghèo cần nhân rộng: Liên kết với doanh nghiệp xây dựng vùng sản xuất nông sản hàng hóa

KTNT – Vừa qua, Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ việc đưa 1000ha cây cao su “vàng trắng” vào cơ cấu phát triển kinh tế của tỉnh. Theo đó, tỉnh Điện Biên nhanh chóng ban hành văn bản pháp quy về định hướng phát triển cây cao su trên địa bàn và giải quyết thủ tục về đất đai để có thể triển khai trồng ngay trong năm 2008. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có trách nhiệm ban hành các quy trình kỹ thuật, chính sách, chế độ, kế hoạch phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm từ cây cao su. Dự kiến, đến năm 2015, Điện Biên sẽ có 20.000ha cao su. Và một nhà máy chế biến mủ cao su công suất 10.000 tấn/năm sẽ được xây dựng.

Xem thêm: Tìm đối tác sản xuất nông nhiệp

Đây thật sự là tín hiệu mừng bởi sự liên kết này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất và địa phương giải quyết nhiều nhiệm vụ. Đối với Điện Biên là phủ xanh một phần đồi núi trọc, cải thiện môi sinh, sử dụng tài nguyên đất đai hợp lý, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và dân trí cho người dân vốn quen với tập quán hái lượm tự nhiên, nâng cấp kết cấu hạ tầng, xây dựng được vùng sản xuất nguyên liệu hàng hoá gắn với công nghiệp chế biến, thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cây trồng một cách hợp lý và hiệu quả.

Xem thêm: làm sao để tăng độ phì nhiêu của đất

Đặc biệt, đối với tạo việc làm và ổn định cuộc sống cho những bà con phải di dân khỏi vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La, nhiệm vụ lâu nay chưa tìm được lối ra một cách hoàn thiện. Vấn đề đặt ra là, cần nghiên cứu để có bộ giống cây cao su phù hợp với điều kiện khí hậu Tây Bắc, địa bàn có một mùa đông lạnh, có băng giá, sương muối; có phương thức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng, chăm sóc phù hợp với trình độ dân trí chưa cao của đồng bào dân tộc trên địa bàn; có chế độ hỗ trợ đời sống khi cây chưa cho thu mủ; và chế độ thu mua phù hợp, đảm bảo hài hoà mọi lợi ích. Nếu không làm tốt những việc trên, thiệt hại sẽ rất lớn, không chỉ là tiền mà cả là niềm tin vào đường lối chính sách.

Xem thêm: Chữa đau mắt đỏ bằng lá diếp cá

Có lẽ sự liên kết này là hướng thực hiện xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống một cách hiệu quả, bền vững và có lợi cho tất cả các bên, cả doanh nghiệp, địa phương, người dân và cả trên bình diện quốc gia. Đây cũng là cách thực hiện xã hội hoá công tác giảm nghèo mà Chính phủ đang định hướng. Các địa phương và các doanh nghiệp khác cần nghiên cứu để có thể nhân rộng.

Thanh Hiền

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận